Rơ le trung gian Finder

Rơ le trung gian

  • Cuộn hút AC & DC
  • 2 hoặc 4 cặp tiếp điểm CO
  • Dạng cắm và dạng đúc
  • Chỉ thị cơ, nút test và LED chỉ thị

 

Tài liệu:

Rơ le 55 series

Rơ le 56 series