Rơ le giám sát điện áp - Finder

Rơ le giám sát điện áp

 

-        Điện áp 3 pha/1 pha

-        Chức năng: Giám sát quá áp, thấp áp, mất pha…

 

Tài liệu

S71 series

S70 series