Phần mềm HMI/SCADA

iControl SCADA

Hệ thống điều khiển SCADA được thiết kế chuyên biệt cho hệ thống điện

Đặc tính kỹ thuật

Tổng quan

Hệ thống tự động hóa lưới điện yêu cầu các hệ thống SCADA phải điều khiển được từng thiết bị, cũng như quản lý được toàn bộ hệ thống.

thống iControl SCADA giải quyết được các vấn đề này bằng cách cho phép hệ thống không chỉ điều khiển được các thiết bị đơn lẻ, mà còn quản lý được hàng nghìn thiết bị và mô phỏng được các giao thức truyền thông.

là hệ thống SCADA dễ sử dụng và cấu hình, được thiết kế chuyên biết cho hệ thống điện. Điều này cho phép hệ thống phù hợp với bất kỳ nhu cầu nào của các giao thức truyền thông, RTU hoặc các định dạng dữ liệu khác nhau.

iControl là giải pháp điều khiển tại chỗ cho các hệ thống tự động hóa trạm điện và nhà máy điện, kết nối trực tiếp tới các RTU, thông qua kết nối serial hoặc LAN.

iControl có hai cấu trúc: Standalone và Client/Server. Nó cung cấp một số chức năng khác như máy chủ dự phòng, tự động điền màu đối tượng, lưu trữ dữ liệu tại máy chủ SQL, cảnh báo thông qua email hoặc SMS và lập báo cáo.

Hệ thống SCADA này có thể điều khiển tất cả các thiết bị RTU từ các nhà sản xuất khác nhau. iControl sử dụng các chuẩn truyền thông như IEC60870-5-101/104, DNP3.0, Modbus, và IEC61850.

Trong các trạm điện IEC61850, iControl sẽ đóng vai trò data client kết nối tới hệ thống mạng của trạm, không chỉ các RTU mà tới toàn bộ các thiết bị bảo vệ và đo lường, gửi các lệnh, giá trị đặt và nhận thông tin trạng thái từ thiết bị.

 

Điểm nổi bật

 • Giao thức truyền thông chính: IEC61850, IEC60870-5-101, IEC60870-5-104, DNP3.0, Modbus.
 • Điều khiển tới 8000 thiết bị RTU
 • Cấu trúc Standalone hoặc Client / Server
 • Dự phòng Hot-standby
 • Tự động điền màu đối tượng
 • Lưu trữ dữ liệu SQL
 • Hiển thị cảnh báo qua email hoặc SMS
 • Lập báo cáo
 • Tương thích với thiết bị RTU của bên thứ ba
 • Tùy biến giao diện điều khiển dựa trên yêu cầu của khách hàng
 • Cấu hình dễ dàng thông qua công cụ iConf
 • Thư viện người dùng tuỳu chỉnh
 • Cho phép chuyển đổi giữa chế độ Configuration và Runtime mà không cần ngắt kết nối hoạt động của hệ thống
 • Rất dễ dàng triển khai và sao lưu. Sử dụng không cần cài đặt
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

 

Truyền thông

 • Các giao thức truyền thông chính
  • IEC60870-5-101
  • IEC60870-5-104
  • IEC61850
  • DNP3.0
  • Modbus
 • Các cồng truyền thông vật lý:
  • RS232
  • RS422/485
  • GSM
  • PSTN (Public Switched Telephone Network)
  • GPRS
  • Ethernet

 

Dữ liệu

 • Cấu hình tệp dữ liệu bằng định dạng mở (XML, CSV, TXT, INI,..)
 • Dễ dàng cấu hình cơ sở dữ liệu và truyền thông với iConf
 • Xuất dữ liệu ra dạng CSV để thao tác sau
 • Tự động sao lưu
 • Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL

 

Cấu hình tối thiểu 

 • 800MHz Pentium IV
 • Windows XP SP3, hoặc mới hơn
 • Không cần cài đặt
 • USB dongle protection