Khóa điều khiển Comelectric

Khóa điều khiển chuyển mạch nhiều vị trí

  • Thiết kế chắc chắn, bền bỉ
  • Lắp đặt, đấu nối dễ dàng

Thông tin kỹ thuật chi tiết: