Fb: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Sđt: 0987725960 - Phòng 1103 Sảnh A Tòa R6 - Royal City - 72A Nguyễn Trãi Hà Nội
Nghiệm thu phát điện Nhà máy Thủy điện Khe Nghi

Ngày 15/03/2018, Công ty ETSA đã cùng phối hợp với các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư Công ty CP Năng lượng Quảng Trị, đơn vị xây lắp, thí nghiệm, Trung tâm điều độ điện lực tỉnh Quảng Trị phối hợp nghiệm thu các hạng mục cuối cùng để đưa vào vận hành phát điện Nhà máy Thủy điện Khe Nghi.

Nghiệm thu phát điện Nhà máy Thủy điện Khe Nghi

Dự án Thủy điện Khe Nghi được xây dựng tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa có công suất lắp máy khoảng 10,0 MW với tổng mức đầu tư trên 262 tỷ đồng. Dự án nhằm sản xuất và cung cấp cho điện lưới quốc gia để đảm bảo ổn định cho lưới điện tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hóa với sản lượng trung bình hàng năm đạt khoảng 29,5 triệu kWh.

Nghiệm thu phát điện Nhà máy Thủy điện Khe Nghi

Công ty ETSA là nhà thầu cung cấp hệ thống SCADA và các thiết bị tự động hóa, viễn thông, CNTT để hoàn thiện tín hiệu SCADA cho các ngăn lộ đường dây, MBA và tổ máy phát gửi lên trung tâm điều độ tỉnh Quảng Trị, đảm bảo theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc tất cả các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ phải được kết nối giám sát, vận hành tại trung tâm điều độ điện lực tỉnh.

Nghiệm thu phát điện Nhà máy Thủy điện Khe Nghi

Việc triển khai thành công hạng mục SCADA cho nhà máy Thủy điện Khe Nghi mở ra một hướng mới trong việc áp dụng các công nghệ tự động hóa cho các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, tiến tới chủ động trong nắm bắt, cải tạo, thay thế các hệ thống DCS cho nhà máy thủy điện.