3. Giải pháp Đo đếm điện năng

Hệ thống đo đếm điện năng có chức năng thu thập số liệu đo đếm phục vụ giao nhận điện năng giữa đơn vị phát điện với lưới điện hoặc giữa lưới điện truyền tải với lưới điện phân phối. Hế thống được sử dụng trong các nhà máy điện, công ty mua bán điện cũng như đơn vị truyền tải và phân phối.

– Các thành phần của hệ thống:

 • Công tơ đo đếm điện năng;
 • Biến dòng điện;
 • Biến điện áp;
 • Mạch điện và cáp nhị thứ đo đếm;
 • Thiết bị phục vụ thu thập số liệu đo đếm và đường truyền số liệu;
 • Thiết bị bảo vệ an toàn, vị trí niêm phong, kẹp chì;
 • Thiết bị phụ trợ, thiết bị chuyển đổi đấu nối, thiết bị cô lập mạch đo phục vụ thử nghiệm, thiết bị logic phục vụ chuyển điện áp biến điện áp, thiết bị kiểm tra điện áp và dòng điện.

– Đặc điểm kỹ thuật đối với công tơ đo đếm điện năng:

 • Là loại 03 pha 04 dây;
 • Kiểu điện tử tích hợp chức năng và có thể lập trình;
 • Có nhiều biểu giá;
 • Đo đếm điện năng tác dụng và phản kháng theo hai chiều nhận và phát riêng biệt theo 04 góc phần tư;
 • Có chức năng đo công suất cực đại, ghi biểu đồ phụ tải tổng;
 • Có tính năng kết nối với máy tính, thu thập, đọc số liệu tại chỗ và từ xa;
 • Được cấp nguồn từ hệ thống điện áp thứ cấp đo lường và đảm bảo duy trì hoạt động khi mất điện áp 01 hoặc 02 pha bất kỳ;
 • Có nguồn bên trong để nuôi đồng hồ thời gian thực. Trong trường hợp cần thiết, công tơ có thể tích hợp nguồn pin phục vụ cho việc đọc dữ liệu trên màn hình hiển thị;
 • Có nhiều mức mật khẩu;
 • Có các vị trí niêm phong, kẹp chì đảm bảo không thể tiếp cận với các đầu cực đấu dây và thay đổi các thông số cài đặt trong công tơ nếu không phá bỏ chì niêm phong;
 • Có chức năng lưu trữ thông tin đo đếm, biểu đồ phụ tải ít nhất 60 ngày với chu kỳ ghi giá trị đo đếm 30 phút và có thể lập trình đặt được chu kỳ tích phân nhỏ hơn 30 phút;
 • Công tơ được kết nối với hệ thống thu thập số liệu đo đếm tại chỗ hoặc từ xa phù hợp với chuẩn kết nối và phần mềm thu thập số liệu đo đếm.

– Mô hình hệ thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *