2. Giải pháp Điều khiển bảo vệ TBA

– Hệ thống điều khiển sử dụng phương thức điều khiển bằng máy tính. Hệ thống điều khiển này sẽ cho phép thực hiện các nhiệm vụ điều khiển và giám sát hoạt động của các thiết bị trong trạm đồng thời cho phép kết nối dữ liệu của hệ thống điều khiển tích hợp để truyền về các trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia, trung tâm điều độ HTĐ miền.

– Phương thức điều khiển bằng máy tính có cấu trúc 4 mức:

+ Mức 1: Điều khiển giám sát từ các trung tâm điều độ.

+ Mức 2: Điều khiển từ hệ thống điều khiển tại phòng điều khiển của trạm.

+ Mức 3: Điều khiển từ mức ngăn tại các BCU.

+ Mức 4: Điều khiển tại thiết bị.

– Hệ thống điều khiển:

+ Các BCU, rơ le bảo vệ đều đáp ứng tiêu chuẩn phần cứng vào giao thức truyền thông IEC 61850

+ Ngăn lộ lắp mới: trang bị bộ điều khiển BCU có đầy đủ chức năng giám sát, đo lường, liên động, điều khiển ngăn lộ. Mỗi BCU được trang bị màn hình hiển thị trạng thái đóng cắt, các nút thao tác đóng cắt thiết bị, nút điều khiển tại chỗ, từ xa cho ngăn lộ, thông số đo lường U, I, P, Q, F…, đèn tín hiệu cảnh báo.

+ Các BCU và các rơ le bảo vệ sẽ được kết nối đến mạng LAN hiện hữu, có thể dễ dàng giao tiếp giao thức Goose với nhau.

– Hệ thống bảo vệ chia theo các nhóm như:

+ Bảo vệ phía đường dây cao áp như 110kV:

+ Bảo vệ máy cắt ngăn phân đoạn

+ Bảo vệ MBA:

+ Bảo vệ thanh cái 110kV:

+ Bảo vệ má cắt ngăn xuất tuyến 22/35 kV

– Các ngăn xuất tuyến lắp mới: Trang bị mới rơ le bảo vệ chính, bảo vệ dự phòng phù hợp với quy định hiện hành.

– Bảo vệ so lệch thanh cái 110kV: Thiết kế bảo vệ theo cấu trúc phân tán hoặc tập trung.

+ Cấu trúc tập trung: cung cấp module dòng đủ các ngăn lộ

+ Cấu trúc phân tán: cung cấp khối xử lý trung tâm cho đủ các ngăn lộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *